Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sẽ hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp có dự án xanh, ứng dụng công nghệ cao
Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư, 6 nhóm doanh nghiệp sẽ được xem xét hưởng hỗ trợ về chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực… Một số nhóm nằm trong diện nhận hỗ trợ này như doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đầu tư trung tâm nghiên cứu, có dự án xanh, dự án ứng dụng công nghệ cao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO