Ban Chấp hành Trung ương

Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đã được ký chứng thực
Việc ban hành Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO