chuyển đổi số

Tăng cường đào tạo văn hóa số lĩnh vực ngân hàng theo mô hình ASK trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
Trước những chuyển biến mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), công tác quản lí nhân sự trên thế giới và cả Việt Nam đều có những thay đổi lớn. Đã đến lúc các ngân hàng tại Việt Nam xây dựng cho riêng mình một mô hình đào tạo văn hóa số chuẩn quốc tế, áp dụng đồng thời được với cả hai đối tượng nhân sự - ứng viên tuyển dụng và nhân viên trong ngân hàng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO