AI

Đạo luật Trí tuệ nhân tạo - cân bằng đổi mới và bảo vệ người dùng
Đạo luật Trí tuệ nhân tạo - AI, đang được tiến hành kể từ năm 2021 và các cuộc thảo luận về việc AI nên được quản lý như thế nào đang nóng lên ở EU. Trong khi một số kêu gọi tăng quyền kiểm soát và quyền lợi cho người dùng, có những lo ngại các quy tắc có thể cản trở động lực đổi mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO